Mnoho dnešných hazardných hier v kasínach si bralo inšpiráciu práve z histórie. Prvé zmienky siahajú až do letopočtu 2400 pnl. a je všeobecne známe, že gamblerstvo malo svoje zastúpenie medzi všetkými sociálnymi skupinami. Už v časoch ríše rímskej zákonodarcovia prikazovali, aby sa všetky deti naučili ako hrať a ako zaobchádzať s kockami. Francúzsko si v tomto smere pripísala casino sk prvenstvo vo vynáleze hracích kariet v roku 1387 - prvá baličky kariet sa následne začali tlačiť s príchodom Johanna Gutenberga v roku 1550. Napoleon sa venoval hre zvanej vingt-et-un, ktorá je dnes známa ako blackjack či oko.

Čistenie a údržba Flotexu®
Údržba Flotexu® je jednoduchá.
Obsah efektívneho programu údržby bude závisieť od oblasti použitia, frekvencie jej vykonávania a úrovne požadovanej čistoty (t. j. požiadavky na čistenie kancelárií sa budú podstatne líšiť od požiadaviek čistenia domova opatrovateľských služieb).
Vo vchodoch a priestoroch medzi špinavými a čistými zónami (napr. z výroby do kancelárií), používajte čistiaci systém na minimalizáciu zašpinenia – bariérové vstupné čistiace zóny.
Flotex® by mal byť vysávaný tak často, ako je potrebné, pri použití vysávača s otáčavým kotúčom, t. j. priamo alebo s trubicou. Niektoré vysávače je možné prispôsobiť pridaním zosilnenej hlavice s rozložiteľným kotúčom – v prípade pochybností kontaktujte dodávateľa vysávačov.
Pre dosiahnutie najlepších výsledkov si pamätajte „rýchlo napred, pomaly späť“.
Údržba
Vo veľmi vyťažených alebo hygienicky kritických priestoroch môže byť potrebné pravidelné čistenie za vlhka. Iné priestory vyžadujú využitie tohto čistiaceho programu menej často.
Na čistenie Flotexu® môže byť použitý celý rad bežných čistiacich strojov. Pre zabezpečenie efektívneho vyčistenia používajte veľké množstvo vody (kde je to prípustné) a nízku koncentráciu čistiacich roztokov.
Leštenie s padom
Pre rýchle a efektívne leštenie povrchov odporúča leštenie s padom. Toto je najefektívnejšie, ak sa robí pravidelne – skôr než sa špina dostane do základu podlahoviny. Leštenie s padom je vhodné pre štvorce. odporúča použitie bavlneného padu v priemere nie väčšieho než 17 palcov (43 cm).
Pamätajte:
Pad je zvlhčovaný vodou alebo miernym dezinfekčným roztokom. Počas čistenia musí byť pravidelne preplachovaný. Zažrané škvrny by mali byť pred vlastným čistením postriekané vhodným čistiacim sprejovým prípravkom pred použitím padu.
Rotačné čistiace systémy
Toto je dôkladná a rýchla metóda na vyčistenie Flotexu® . Najlepšie výsledku sa dosahujú pri pravidelnom čistení.
Pamätajte:
Protismerne otáčané kefy vtierajú čistiaci prostriedok do Flotexu® a taktiež vracajú špinavú vodu späť do stroja.
Suchá extrakcia
Jednoduchá čistiaca metóda, ktorá si nevyžaduje nijaký čas na schnutie. Ideálna je tam, kde čas na čistenie musí byť minimalizovaný, ako napríklad v hotelovej recepcii.
Extrakcia teplou vodou
Efektívna a relatívne rýchla čistiaca metóda pre ľahké až stredné znečistenie, ideálne je vtedy, keď na vyčistenie nie je potrebné použiť priveľa námahy na odstránenie špiny.
Pamätajte:
Pre priestory, ktoré vyžadujú dôkladné vyčistenie, sú niektoré čistiace stroje na odsávanie teplou vodou veľmi malé na to, aby boli v týchto prípadoch použité ako lokálne čističe, dostatočne efektívne pre pravidelnú údržbu.
 1. V prípadoch použitia dezinfekčného prostriedku, jeho koncentrácia v strojoch nesmie presiahnuť pomer 1 diel dezinfekcie ku 100 dielom vody, pokiaľ silnejší roztok nie je doporučený výrobcom. V tomto prípade sa riaďte odporučením výrobcu.
Stroje 3 v 1
Obdobne ako stroje na odsávanie teplej vody, sú vhodnejšie v priestoroch vyžadujúcich dôslednejšie čistenie.
Čistenie rotáciou
Toto je najefektívnejšia a najvýkonnejšia metóda na čistenie Flotexu®
Pamätajte:
 1. Slabšie dezinfekčné roztoky by mal byť aplikované z vedra. Prietok zo zásobníka čistiaceho stroja je pre čistenie Flotexu® nedostatočný.
 2. Používané by mali byť len kryštalické čistiace prostriedky. Koncentrácie by nemali byť vyššie ako 1 diel čistiaceho prostriedku na 100 dielov vody. Nepripúšťajte navrstvenie čistiaceho prostriedku na Flotex®
 3. Snímacia hlavica používaná pri mokrom vysávaní by mala byť typovo príbuzná hlavici používanej na vysávači pre odsávanie teplej vody.
 4. Dobré vetranie podstatne znižuje čas na vyschnutie.
 5. Nevhodné na použite pre štvorce.
Dezodoranty a dezinfekčné prostriedky
Dezodoranty sa delia na dve kategórie:
 1. Tie, ktoré prekrývajú ofenzívny zápach voňavým.
 2. Tie, ktoré neutralizujú baktérie produkujúce zápach.
Väčšina výrobcov chemikálií má vo svojom výrobnom programe dezodoranty. Ak je potrebné koberec dezinfikovať, nepoužívajte odfarbovače, ale alternatívne dezinfekčné činidlá.
Sprievodca odstraňovaním problémov s Flotexom®
 1. Zoškrabujte tak veľa znečistenia ako je len možné, použite pritom škrabku na farby alebo stierku.
 2. Aplikujte príslušný čistiaci prostriedok, vydrhnite kefou s tvrdými štetinami a zhrňte špinavú tekutinu do handry.
 3. Prepláchnite čistou vodou. Vyzbierajte tak veľa tekutiny ako je len možné do pijavej handry pri súčasnom použití škrabky na farby alebo stierky a nechajte zaschnúť.

Problém:
Skúste:
Mokrá škvrna
· V malých priestoroch a pri menších nehodách používajte škrabku, stierku, rutinne prepláchnite podľa predpísaného postupu.
· Vo väčších priestoroch sa riaďte odsekom Údržba tejto brožúry.
Suchý odpad
· Pozberajte všetky prebytočné smeti.
· Dôkladne povysávajte.
Žuvačka
· Použite paru, rozpúšťadlo alebo príslušné zmrazovacie činidlo.
· Úsporne osušte trichloroetylénom alebo
príslušným čistidlom, ak je to potrebné.
Poškodené oblasti
· Použite kruhový vykrajovač na odstránenie poškodenej časti (napr. cigaretový ohorok) a nahraďte novým kusom.
Škvrna sa znovu ukázala
· Môže byť odolná voči použitému čistiacemu prostriedku alebo čistenie nebolo dostatočne efektívne.
· Prevlhčite teplou vodou a použite škrabku, stierku, rutinné opláchnutie, alebo pri väčších plochách sa riaďte Programom údržby.

Čistiace prostriedky (na čistenie fľakov)
Pamätajte: akpoužijete čistiaci prostriedok, miesto vždy dôkladne prepláchnite čistou vodou.
Upozornenie:
* Výpary sú jedovaté a nesmú sa vdychovať.
x Ide o vysoko horľavé materiály. Je potrebné s nimi zaobchádzať veľmi opatrne. Žiadny otvorený oheň ani fajčenie v bezprostrednej blízkosti.

A
15:1 čistiaci roztok (15 dielov vody na jeden diel čistiaceho prostriedku) pripravený z kryštalického šampónu
B
Príslušný čistič škvŕn na koberci pre nylonové vrstvy podlahových krytín
C
Trichlóretylén alebo hodná čistiaca kvapalina *
D
Metylalkohol x
E
50/50 VN roztok a metanol x

Prehľad čistenia škvŕn na Flotex®
Toto je sprievodca na odstraňovanie najčastejších škvŕn vyskytujúcich sa na Flotexe®

Prípravok
Okamžité čistiace prostriedky
Vysýchanie na škvrne odstraňovanej látky
Káva, čaj, minerálne vody, ovocné džúsy, potraviny (netučné), paradajkové a hnedé šťavy.
A, potom B ak je potrebné
B
Tučné potraviny, varný olej
B, potom A
B, ak je potrebné opakujte, potom A
Alkoholické nápoje
A
D potom B
Žuvačky, sladké alebo sladené
Zmrazte vodným aerosolom, rozdrvte. Potom C úsporne.
Zmrazte vodným aerosolom, rozdrvte, odstráňte rozmrvené zvyšky, plastické častice a pod. potom C úsporne.
Mastnoty a varené (ktoré tuhnú) atď.
C, potom B
C, potom B
Náplň z guličkových pier/ krém na obuv
D, potom A
D, potom A
Blato
Nechajte zaschnúť, povysávajte potom A
Povysávajte potom A
Asfalt
C, potom A
Zoškrabte zvyšky, C potom A
Vosky
Zoškrabte zvyšky, C
Zoškrabte zvyšky, C
Farby
Zotrite zvyšky, potom A (farby riedené vodou). Handra navlhčená C alebo D (farby riedené alkoholom)
Musia byť vyčistené okamžite
Olej, benzín, parafín
A, alebo B
C, potom B
Protinámrazové, brzdové, spojkové kvapaliny, Kvapalina riadenia
A
C
Výlučky, zvratky
Odstráňte pevné časti, A
Odstráňte pevné časti, B potom A
Krv
Zotrite zvyšky, A
B, potom A
Moč
Zotrite zvyšky a prečistite množstvom čistej vody
Prevlhčite čistou vodou, odstráňte a opakujte podľa potreby.
Jódoform (2 %) chrómová ortuť hydrogén
A
E, potom A
Lieky všeobecne
B
B potom D (ak je potrebné), potom A
Detrálne cementy, vosky, zvyšky z gumy
Nechajte zaschnúť
Oškrabte zvyšky, C potom A

Upozornenie
Flotex® môžu poškodiť alebo porušiť jeho farebnosť:
(a) Farby atď. a zlúčeniny obsahujúce farby alebo pigmenty napr. farba na vlasy.
(b) Silné kyseliny napr. kyselina z batérie.
(c) Silné žieraviny napr. niektoré čističe rúr na pečenie.
(d) Odfarbovače alebo prudko oxidujúce/redukujúce činidlá, napr. hypochlorid alebo peroxyd vodíka.
(e) Ketóny napr. acetón.
(f) Niektoré rozpúšťadlá.
(g) Roztoky s teplotou vyše 200°C.
(h) Potraviny obsahujúce silné farbivá vrátane niektorých nápojov.
(i) Moč napr. v niektorých prípadoch inkontinencie môže zmeniť farbu Flotexu®
(j) vinylové koľajničky – nemali by byť používané, keďže môžu zapríčiniť zvlnenie a tvorenie bublín.
(k) Ihličkové podpätky, nekryté nohy stolov, stolíkov, atď.


E-SHOP