Green – jamkovisko. Miesto, kde je situovaná cieľová jamka s vlajkou. Môže mať rôznu
veľkosť a tvar, najčastejšie oválny. Môže byť vytvorené v tej istej výške ako FAIRWAY
alebo i nižšie či vyššie. Vyžaduje sa tu tráva s maximálnou výškou 4 mm.


Tee – odpalisko. Miesto prvého odpalu loptičky. Požadovaná výška trávy: 9-10 mm


Fairway – dráha. Zóna medzi Tee (odpaliskom) a Green (jamkoviskom), v ktorej
prebiehajú ďalšie údery. Výška trávy je 10-13 mm.


Rough – širšie okolie dráh. Táto zóna nie je špeciálne udržiavaná, zvyčajne je tu vyššia
tráva, prirodzene rastúca a nekosená. Výška trávy 10-20 cm a aj viac.


Fringe / Collar – okolie Green-u s nízko kosenou trávou. Tráva je vyššia ako v Green-e,
ale nižšia ako v okolí dráh (Rough). Fringe aj Collar znamenajú v mnohých prípadoch to
isté, no prírodná tráva v zóne Collar nemusí byť kosená tak nízko ako v zóne Fringe.
Požadovaná ýška trávy Fringe: do 12 mm, Collar: do 40 mm.


Pre viac informácií si stiahnite nasledujúci súbor Kliknite TU


E-SHOP