Mnoho dnešných hazardných hier v kasínach si bralo inšpiráciu práve z histórie. Prvé zmienky siahajú až do letopočtu 2400 pnl. a je všeobecne známe, že gamblerstvo malo svoje zastúpenie medzi všetkými sociálnymi skupinami. Už v časoch ríše rímskej zákonodarcovia prikazovali, aby sa všetky deti naučili ako hrať a ako zaobchádzať s kockami. Francúzsko si v tomto smere pripísala casino sk prvenstvo vo vynáleze hracích kariet v roku 1387 - prvá baličky kariet sa následne začali tlačiť s príchodom Johanna Gutenberga v roku 1550. Napoleon sa venoval hre zvanej vingt-et-un, ktorá je dnes známa ako blackjack či oko.

PROTIŠMYKOVÉ PVC
PVC s protišmykovými vlastnosťami, tzv. bezpečnostný vinyl,  sa používa všade tam, kde je potrebné klásť dôraz na bezpečnosť pri chôdzi. Ide hlavne o verejné priestory s rizikom rozliatia tekutín alebo trvalejšieho pôsobenia vody, dôsledkom ktorého môže byť pošmyknutie sa a následný pád. Z toho dôvodu boli vyvinuté špeciálne PVC krytiny s výbornými protišmykovými vlastnosťami splňujúcimi aj tie najprísnejšie bezpečnostné európske a svetové normy.
Ich výrobný proces je založený na požiadavke bakteriostatickosti ( zamedzeniu tvorbe baktérií na povrchu krytiny),vysokej hygieny, ľahkej údržby a odolnosti voči oteru. V dôsledku toho sú mimoriadne trvácne a vyžadujú si ľahké čistenie. Výsledkom celého tohto procesu je vysoká efektívnosť vynaložených finančných prostriedkov
Bezpečnostný vinyl môže byť položený v suchých, ale aj v mokrých priestoroch s úpravou povrchu pre bezprostredný styk s bosou nohou. Niektoré ponúkané typy spĺňajú parametre na použitie v priestoroch s rizikom rozliatia mastných tekutín, riedených kyselín a väčšiny chemikálií.
 
Vhodnosť použitia:
veľkokuchyne, aquaparky, sprchovacie boxy, okolia bazénov, domovy pre dôchodcov, laboratóriá, hydroterapie, šatne, supermarkety, zdravotnícke zariadenia, šikmé plochy, rampy, ....

PROTIŠMYKOVÉ PVC

PVC s protišmykovými vlastnosťami, tzv. bezpečnostný vinyl,  sa používa všade tam, kde je potrebné klásť dôraz na bezpečnosť pri chôdzi. Ide hlavne o verejné priestory s rizikom rozliatia tekutín alebo trvalejšieho pôsobenia vody, dôsledkom ktorého môže byť pošmyknutie sa a následný pád. Z toho dôvodu boli vyvinuté špeciálne PVC krytiny s výbornými protišmykovými vlastnosťami splňujúcimi aj tie najprísnejšie bezpečnostné európske a svetové normy.
Ich výrobný proces je založený na požiadavke bakteriostatickosti ( zamedzeniu tvorbe baktérií na povrchu krytiny),vysokej hygieny, ľahkej údržby a odolnosti voči oteru. V dôsledku toho sú mimoriadne trvácne a vyžadujú si ľahké čistenie. Výsledkom celého tohto procesu je vysoká efektívnosť vynaložených finančných prostriedkov
Bezpečnostný vinyl môže byť položený v suchých, ale aj v mokrých priestoroch s úpravou povrchu pre bezprostredný styk s bosou nohou. Niektoré ponúkané typy spĺňajú parametre na použitie v priestoroch s rizikom rozliatia mastných tekutín, riedených kyselín a väčšiny chemikálií.
 
Vhodnosť použitia:

veľkokuchyne, aquaparky, sprchovacie boxy, okolia bazénov, domovy pre dôchodcov, laboratóriá, hydroterapie, šatne, supermarkety, zdravotnícke zariadenia, šikmé plochy, rampy, ....


E-SHOP